Är introvert och extrovert något man är, eller något man blir?

Av Alexandra George & Sara Grankvist

I förskollärarens uppdrag ingår det att alla barn ska bli sedda. Denna studie syftar därför till att undersöka hur förskollärare, pedagoger samt specialpedagog tänker kring hur de arbetar med extroverta och introverta beteenden hos barn, varför de gör som de gör samt hur de anser att det påverkar barnens möjligheter till att känna sig inkluderade inom barngruppen. Vår studie utgår ifrån att beteenden inte är fastställda hos individen, med det menar vi att barn inte har en stämpel på sig, att man antingen är introvert eller extrovert, utan vi menar att beteenden förändras utifrån miljö och sammanhang. Det huvudsakliga skälet till att vi vill utföra denna studie är att vi finner ämnet intressant och att det är ett aktuellt samtalsämne inom förskolans verksamhet. Utöver den professionella relevansen finner vi även en samhällelig relevans för ämnet vi valt att undersöka. Studien bygger på uppfattningen om att det finns få studier gjorda inom detta område, särskilt med fokus på hur arbetet med de avvikande barnen anses utföras. Studien bygger på en kvalitativ undersökning där åtta personer deltog i studien, varav sex av dem är verksamma förskollärare, en är specialpedagog och en är barnskötare. Vi valde att ha med de olika yrkena för att vi ville ha med varierande perspektiv på hur en verksamhet kan fungera, då utbildningarna skiljer sig åt. Vi har också använt oss utav två förskolor från två kommuner för att se om det finns någon skillnad dem emellan. För att tolka empirin som samlats in för studien har vi valt att använda oss utav teoretiska perspektiv såsom ett relationellt perspektiv, ett sociokulturellt perspektiv och begreppet kontext. Dessa har vi utgått ifrån då vi anser att de krävs för att kunna få fram en helhetsbild av vad som påverkar människan till ett visst beteende. Vad vi kan se i vår studie är att kunskap och erfarenhet är två nyckelord som har stor betydelse när det kommer till att bemöta barn med ett introvert eller extrovert beteende. Vi kan se att de som deltagit i vår studie vill arbeta mot en inkluderande miljö, dock visar vår studie på att det finns begräsningar inom verksamheten som gör målet svårt att uppnå.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s