Kommunikation på en flerspråkig förskola

Av Jenny Rosengren

Uppsatsen handlar om barn med svenska som andraspråk och hur de kommunicerar med varandra och vuxna på förskolan. Syftet är att undersöka hur barn kommunicerar när de har flera olika språk att välja mellan, och hur pedagogerna arbetar med detta. Studien genomfördes på en förskola där det endast fanns ett fåtal barn med svenska som modersmål eller som har föräldrar med svenska som modersmål. Även pedagogernas perspektiv på barnens språk uppmärksammas i studien. Hur de arbetar med språkutvecklingen och med barn som inte har lärt sig det svenska språket än. I uppsatsen används teorier av Vygotskji, Stern och Ladberg. De har utvecklat teorier inom barns lärande och lärande situationer. Vidare finns litteratur av bland annat Gibbons, som skriver om barn med flera språk. Studien har gjorts med hjälp av observationer med filmkamera, samtal med pedagogerna och enkäter för att samla in det empiriska materialet. Resultatet av denna studie är att barnen talar övervägande svenska, med varandra och pedagogerna. Pedagogernas syfte är att barnen ska använda sig av det svenska språket när de är på förskolan för att ha en bra grund inför skolstarten. Slutsatsen är att pedagogerna prioriterar att arbeta språkutvecklande med de här barnen och lägger mycket tid på att vara korrekta och använda ett nyanserat språk. Även om de helst ser att barnen ska kommunicera på svenska den tiden de är på förskolan anser de att modersmålet är ett bra stöd för barnen och att de barn som är nya får stöttning av andra barn med samma modersmål under den första tiden på förskolan.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s