”Musik kan vara ett sätt att kommunicera, det är ett språk i sig…”

Av Angelica Hansåker & Jamila Paco

I läroplanen för förskolan (Lpfö98/16) finns musik med som ett uppdrag, trots detta uppfattar sig pedagoger ofta inkompetenta, enligt Ehrlins (2012) forskning, när de ska utföra musik tillsammans med barnen i förskolans verksamhet. Musik är en del av det mänskliga livet, ses som ett nedärvt språk och finns i alla människors vardag, ändå är det många pedagoger som inte prioriterar musiken som inlärningsmetod (Ehrlin, 2012). Nyanlända barn och familjer flyr sina hemländer på grund av krig eller andra traumatiska situationer, kommer till ett nytt land med ett talspråk som inte är deras modersmål. I studiens resultat framgår musik som ett verktyg och internationellt språk som integrerar människor i en ny kultur. Syftet med vår studie är att undersöka och analysera hur pedagoger i förskolans verksamhet, förhåller och använder sig av musik i den fysiska miljön och som stöd i arbetet med att stärka nyanlända barns talspråksutveckling. När vi som forskare i studien talar om pedagoger syftar vi på förskollärare och barnskötare. Studien grundas i det sociokulturella perspektivet och i Vygotskijs syn på utveckling, språk och lärande. Grundtanken är att barn lär sig tillsammans med andra i social interaktion. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling kan även förklaras som vad en individ kan åstadkomma på en individuell nivå samt med en vuxen eller mer kunnig kamrats vägledning. Studien är en kvalitativ studie med intervjuer och observationer som utförts på mångkulturella förskolor. Under intervjuerna framgick det att pedagogerna såg på musik som någonting positivt och tryggt. Resultatet av analysen visar att pedagogerna i studien är måna om att få nyanlända barn att känna sig säkra och trygga i sin identitet för att barnen sen ska våga ta sig an nya utmaningar. Pedagogers självförtroende i musikaktiviteter kan påverka barns individuella utförande av musik. Pedagoger som känner sig säkra i sitt musicerande utvecklar fler spontana musikaktiviteter tillsammans med barnen. Samtliga pedagoger i studien arbetar kontinuerligt med att benämna ord med stöd av artefakter som fysiska miljön tillhandahåller.

Länk till uppsatsen

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s