”Hälsa är när man vinkar med handen”

Av Fanny Lindskog & Emmie Olsson

Syftet med vår studie är att studera hur tre förskolor arbetar med hälsa och vad barnens syn på hälsa är. I förskolans läroplan finns det ett läroplansmål som handlar om att förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Lpfö98, rev16). Frågeställningarna som studien utgår från är: Hur arbetar och tolkar pedagogerna läroplansmålet som de ska sträva efter? Hur ser barnen på vad hälsa innebär? För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att göra en empirisk studie, där vi använt oss av intervjuer med både barn och pedagoger men även enkäter till pedagogerna. I teoridelen presenterar vi de centrala begreppen som är fysisk, psykisk och social hälsa. Sedan kommer vi att presentera Foucaults tankar och teoribildning om makt, styrningsmentalitet och normalisering. Teorierna och begreppen kommer vi senare att använda oss av i resultat och analysdelen. Vårt resultat visar att inte alla aspekter av hälsa prioriteras på de förskolorna som studien gjorts på. Pedagogerna arbetar en del med hälsa, där den fysiska hälsan är i fokus. De har dock ingen gemensam plan över hur de ska arbeta med läroplansmålen som rör hälsa. Samtliga pedagoger var överens om att den fysiska hälsan på gården och maten har stor betydelse för barnen, men något som inte nämndes i så stor utsträckning av samtliga pedagoger var den psykiska och sociala hälsan. Barnen utryckte dock att den sociala hälsan var viktig för dem. Under studien framgick det en medvetenhet hos samtliga pedagoger där de hade önskat mer arbete kring hälsa, såväl inomhus som utomhus.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s