Vardagliga samtal under måltiden på förskolan

Av Jeanette Ajstrup

Studien syfte är att undersöka samtalen barn sinsemellan och mellan barn och pedagoger under måltiden på förskolan. Studien är kvalitativ med observationer som metod för att komma fram till svaren. Två olika lunchobservationer genomfördes under samma dag. En lunchobservation med de yngsta barnen mellan 3 och 4 år och en lunchobservation med de äldsta barnen, 5-åringarna. Analysen gjordes utifrån ett sociokulturellt perspektiv där ett lärande sker genom interaktion, samspel och kommunikation. Resultaten visar att barnens samtal sinsemellan består av tre teman; regler och social ordning, fantasier och erfarenhetsvärld, föremål och artefakter. Då barnen var ägare av samtalen och pedagogen inte styrde barnens samtal sinsemellan visade det sig vara mer på barnens egna villkor och ett spontant lärande skedde under samtalen. Pedagogernas samtal med barnen styrdes av social fostran, omsorg och lärande. Pedagogens dilemma var att både följa med i barnens samtal och samtidigt hålla ordning kring det som sker under måltiden. När pedagogen var närvarande under barnens samtal och visade intresse genom att lyssna och ställa frågor vidareutvecklades samtalen till en lärandesituation.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s