Vad stressar upp mig på jobbet?

Av Renata Ilovska

Syftet med min studie har varit att få en inblick i hur förskolepersonal, framför allt förskollärargruppen, uppfattar sin egen arbetssituation i förhållande till stress och sjukskrivningar. Detta då sjukskrivningarna p.g.a. psykisk ohälsa har ökat snabbt och kraftigt de senaste åren och påverkar förutsättningarna för förskolans pedagogiska verksamhet, barns trygghet och omsorg. För att få en fördjupad förståelse av det här problemet har jag använt mig av en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod med hjälp av enkätfrågor. Som teoretiska perspektiv i min studie använder jag mig av Karaseks (1990) krav-kontroll-stöd-modell, som behandlar relationen mellan hälsa och påfrestningar. Resultaten av min studie baseras på 32 besvarade enkäter från pedagoger från nio förskolor inom Helsingborg. Resultaten från gruppen förskollärare visar att tydliga orsaker till stress utgörs av: hög administrativ belastning i förhållande till arbetstiden, känsla av otillräcklighet, icke fungerande strukturer inom organisationen, extra uppgifter/ansvar. När det gäller barnskötare och personal med annat yrke inom förskoleverksamheten är främsta orsakerna till stress: personalfrånvaro, en icke fungerande organisation, för mycket att göra i förhållande med tiden, extra ansvar/uppgifter, känsla av otillräcklighet och höga ljudnivåer i stora barngrupper.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s