Upplevelser, det tror jag är viktigt

Av Julia Mundt-Petersen & Elinor Wallén

Studiens syfte grundar sig i att skapa fördjupad förståelse för hur pedagoger arbetar med och skapar förståelse för naturvetenskap i vardagen i förskolan. Utförd studie är baserad på semistrukturerade kvalitativa intervjuer av tre förskollärare från en naturvetenskap-och teknikprofilerad förskola i södra Sverige. De forskningsbaserade frågor som studien bygger på är: hur arbetar pedagogerna med naturvetenskap i förskolan och hur arbetar pedagoger för att skapa förståelse för naturvetenskap hos barn i förskolan? Studien analyseras utifrån Piagets konstruktivism och kognitiva scheman (Piaget, 1968) samt John Deweys filosofi om pragmatism med speciellt fokus på ’Learning by doing’ (Dewey, 1980). Resultatet av studien visar att förskollärarnas syn på naturvetenskap grundar sig i en tanke om att barns lärande sker i praktiska aktiviteter. I studien redovisas förskollärarnas syn på barnens möte med naturvetenskapen i vardagen, samt hur de som pedagoger kan bidra till en ökad förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Av vårt resultat kan vi tolka att förskollärarna anser att barns lärande och förståelse skapas genom kroppsliga upplevelser och användande av kroppens sinnen.

Länk till uppsatsen

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s