Samling i förskolan – en oföränderlig tradition

Av Jenny Holmberg & Lena Nilsson

Studiens syfte är att få en djupare förståelse för samlingen i förskolan. Vi har genom vår erfarenhet och praktik observerat att samling är en del av förskolans vardag. Vi har också hört att samlingen har en lång tradition bakom sig och blev nyfikna på vad samlingen då egentligen är. Vår studie belyser pedagogernas uppfattning kring samlingen och dess betydelse. Vi genomförde intervjuer i form av enkäter med pedagoger för att få fram deras tankar om samlingen. Frågorna var detsamma till alla pedagoger. Pedagogerna har haft olika tankar kring samlingen men det fanns även likheter såsom att de använde samlingen till att stärka gruppen. För att få en klarare syn på hur samlingarna går till och vad som sker i dem så genomförde vi observationer. Vi hade förutbestämt olika kategorier som vi tittade efter under observationerna. I en del samlingar arbetar pedagogerna mycket med barns inflytande och barnen är med och påverkar innehållet. I en del samlingar var barnens inflytande begränsad. Pedagogerna fokuserar på att träna barnen inför skolstarten. Vi har använt oss av kvalitativ forskningsmetod, med kvantitativa inslag. Med utgångspunkt i vårt insamlade material, i form av litteraturstudier, deltagande observationer och intervjuer av pedagoger. Idag utgår samlingen mer ifrån barnens behov och intressen. Idag ges barnen möjlighet till inflytande och delaktighet. Det som har visat sig stämma överens med tidigare forskning är att innehållet i samlingen mer eller mindre är densamma idag som den var på 1940-talet. Det kan bero på att det finns en brist på tid och resurs i förskolan som gör att man inte hinner vidareutveckla samlingen utan kör vidare på traditionen. Men resultaten visar även på att samlingen idag används som en metod för att lära.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s