Pedagogers sätt att arbeta med matematik i utomhuspedagogiken

Av Kajsa Bergström & Christel Ekström

Vi undersöker hur förskollärare arbetar med matematiken i förskolans utomhusverksamhet och hur de synliggör matematiken så att barnen lär och utvecklas. Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse kring hur förskollärare synliggör matematiken i utomhuspedagogiken. Bakgrunden till vår studie utgår från de dåliga resultaten i matematik som visades i en undersökning av PISA, Programme for International Student Assessment som gjordes 2013. De teoretiska utgångspunkterna inspireras av de sociokulturella teoribildningarna där de tre teoretikerna Friedrich Fröbel, John Dewey och Alan Bishop varit de centrala. De teoretiska utgångspunkterna och de tre centrala teoretikerna kommer tillsammans med begrepp och tidigare forskning att hjälpa oss att stödja analysen av vår empiri. Empirin har samlats in genom 13 enkäter från förskollärare och observationer från tre förskolor. Slutsatsen av studien visar på att det krävs att man som förskollärare är medveten, närvarande och synliggör matematiken i tidig ålder. Även att man som förskollärare är medveten om vad som står i Läroplanen (Lpfö98, rev 2010). Faktorer som närvarande och medvetenhet spelar roll för vilken matematik man arbetar med och hur man synliggör den.

Länk till uppsatsen

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s