Närvarande pedagoger i förskolan

Av Linda Berg & Sofia Björklund

Syftet med denna studie är att undersöka hur personal på förskolan arbetar med och ser på stress i förskolan, samt hur denna stress eventuellt skulle kunna påverka förskolebarnens anknytning till förskolans personal. Detta anses relevant för yrket som förskollärare på grund av den höga nivå av stress som förekommer inom förskolan samt för anknytningens betydelse för de små barnen. Empirin kommer att analyseras utifrån Bowlbys (2010) teori om anknytning samt begreppet stress som grundades av Hans Selye (1976). Empirin har samlats in genom en kvalitativ undersökningsmetod som främst har fokuserat på intervjuer men även observationer. I resultatet framkom det att deltagande i studien upplevde stress i arbetet framförallt i vissa situationer. De hade dock olika strategier för att hantera stressen och det uppgavs att bland annat arbetslaget hade en betydande roll för hur stress upplevs och hanteras på arbetsplatsen. Samtliga deltagande var medvetna om vikten av närhet och trygghet för barn även om inte alla hade kunskap om anknytningsteorin som begrepp. Studien visade sig ha väldigt många likheter med den tidigare forskning som tas upp i detta arbete, exempelvis administrativt arbete och fysisk- och känslomässig överbelastning som stressfaktorer.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s