Maktpraktiker på en specialpedagogisk förskoleavdelning

Av Linnea Lindberg

Inom svensk förskola rör sig idag många barn som bedöms vara i behov av specialpedagogiskt stöd. Syftet med den här studien är att utifrån ett maktperspektiv få fördjupad kunskap om hur pedagoger talar om och förhåller sig till barn på en specialpedagogisk avdelning. För att undersöka detta används fältanteckningar från deltagande observationer från avdelningen, och dessa ligger till grund för en diskursanalys. Studien grundar sig i Foucaults och Foucaultinspirerad teori samt aktuell forskning inom specialpedagogik och maktanalys. Teorin bygger på tankar om makt som ständigt närvarande i alla relationer, och diskursanalys blir ett medel för att undersöka hur makt upprätthålls genom språk. I studien har därför pedagogers språk analyserats med hjälp av diskursanalytiska metoder. I resultatet visas hur barn som bedöms vara i behov av särskilt stöd framställs som avvikande från andra barn genom maktyttringar från pedagogerna som till exempel hur de exkluderas och anpassas till förskolans regler. Å andra sidan visar empirin hur de specialpedagogiska barnen delar makt med pedagogerna och vid flera tillfällen inte behöver anpassas efter normer om ett önskvärt förskolebarn. Diskursen som etableras är att de specialpedagogiska barnen konstrueras som avvikande och att pedagoger anses kunna tolka dem. Genom studien hoppas jag kunna fördjupa kunskapen om pedagogers inverkan på förskolan och barnen som rör sig där, vilket såväl kommer yrkesverksamma pedagoger till nytta som bidrar till forskningsfältet.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s