Edu-Care

Av Frida Holmberg & Malin Strömberg

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare ser på innebörden av begreppen undervisning och omsorg i förskolans verksamhet. Uppsatsen baseras på frågorna: – Hur beskriver pedagogerna vad undervisning är? – Hur beskriver pedagogerna vad omsorg är? – Hur förklarar pedagogerna relationen mellan undervisning och omsorg? – Hur redogör pedagogerna för fördelar respektive nackdelar med en mer skolinriktad förskola? Metoden vi använt för denna studie är intervjuer med pedagoger från olika avdelningar på en och samma förskola. Arbetets tidigare forskning och teoridel förklaras bland annat utifrån John Bowlby och Mary Ainsworths forskning kring anknytning, Lev S Vygotskijs forskning om språk och sociala samspel samt nationella forskare, som till exempel Ingrid Pramling Samuelsson, Sonja Sheridan och Sven Persson. I delen resultat och analys sammanfattar och förklarar vi vår empiri med hjälp av teori och forskning. Begreppen undervisning och omsorg förklaras var för sig för att avslutningsvis knytas samman till en helhet. Slutsatsen av vår studie visar att det spänningsfält som vi först upplevde fanns mellan undervisning och omsorg egentligen inte finns. Efter vår analys av empirin har vi insett att problematiken och spänningsfältet istället ligger mellan begreppen undervisning och lärande. Resultatet visar på att undervisning och omsorg går hand i hand i den verksamhet vi undersökt. Däremot så upplevs undervisning som ett laddat begrepp som hellre ersätts med begreppet lärande när det handlar om förskolan.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s