”Det gäller att vara väldigt tydlig”

Av Karolina Karlsson

Många förskollärare möter familjer med annan etnisk bakgrund ute i verksamheten, där det kan förekomma språkliga och kulturella barriärer. Inför mitt arbete berättade förskollärare att de ibland undviker kontakt med föräldrarna, på grund av svårigheter i kommunikationen. Genom att undvika kontakt kan föräldrarna känna sig osäkra och tappa förtroendet för förskollärarna. Syftet med det här arbetet är att belysa och diskutera mötet och kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar med annan etnisk bakgrund, där språkliga och kulturella barriärer kan förekomma. Det är en kvalitativ studie där föräldrar och personal intervjuats och observerats på två olika förskolor. En av förskolorna är en asylförskola, där familjerna har flytt från sina hemländer och tillfälligtvis inte vet om de får stanna i Sverige. Den andra förskolan är en mångkulturell förskola, med familjer som har annat modersmål än svenska. De frågeställningar som ska besvaras är: • Hur kommunicerar pedagogerna med föräldrar som inte behärskar språket? • Vilken betydelse kan de kulturella olikheterna tänkas ha för kommunikationen och mötet mellan föräldrar och pedagoger? • Hur kan bristande kommunikation med föräldrarna ta sig uttryck på barnen Under arbetet uppmärksammades förskollärarnas olika arbetssätt i mötet med föräldrarna. På asylförskolan användes mycket kroppsspråk och bilder, medan förskolläraren på den mångkulturella förskolan kommunicerade verbalt och med skriven text. Både föräldrar och förskollärarna nämnde flertalet gånger att tydlighet var viktigt i kontakten mellan hem och förskola. Arbetet har ett sociokulturellt perspektiv, som menar att det vardagliga mötet mellan människor ses som viktigt. Vidare kopplas arbetet också till två olika forskningsstudier med olika synvinklar kring mötet med föräldrar med annan etnisk bakgrund.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s