”Vad har ni valt?”

Av Sofie Sandqvist

Studiens syfte är att analysera valtavlans funktion samt position ur ett delaktighets- och maktperspektiv. För att precisera syftet har jag utgått från frågeställningarna; Vilken funktion har valtavlan ur ett delaktighetsperspektiv? och Hur kommer makt till uttryck genom valtavlan? Utifrån begreppen makt och delaktighet med användbara analytiska verktyg jag synliggjort hur valtavlan skapar makt individer emellan och hur delaktigheten kommer till uttryck. Metoden som används är kvalitativ och empirin som används i analysen har samlats in genom observationer på en förskola i Skåne. I studien kan jag se att alla individer är styrda av valtavlans regler, vilket försvårar barns möjlighet till delaktighet i förskolan. Makten att möjliggöra delaktighet har visat sig inte enbart ligga hos pedagogerna utan kontexten i vilken individerna vistas i. Med en tanke på att även de är styrda av regler och normer och hur en normalisering av dessa verkar ha skett, finns det svårigheter för dem att möjliggöra barns delaktighet. Genom valtavlan förenklas en styrning mellan barn och pedagog men även mellan barn och barn.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s