Vad hände sedan?

Av Jenny Larsson & Nathalie Nilsson

Syftet med vår studie var att få en ökad kunskap för hur pedagoger förhåller sig till Malmö stads språkpolicy, samt hur modersmålet inkluderas i arbetssättet. Vi har Vygotskijs sociokulturella perspektivet som vår teoretiska utgångspunkt. Barns lärande utgörs av interaktion i samband med miljön. För att samla in det empiriska materialet har vi intervjuat fem förskollärare, en förste förskollärare och en biträdande förskolechef. Intervjuerna utfördes på förskolor i ett mångkulturellt område i Malmö. Studiens resultat visade att modersmålet nu är inkluderat i arbetssättet, men att materialet är av betydelse för att lyfta fram minoritetsspråken. Material som främst används är ipad och litteratur. Pedagogernas språkliga kompetenser är likaså av betydelse för inkluderingen. Studien visade även att pedagogernas syn påverkar hur klimatet blir på förskolan. Studiens slutsats är, att i det stora hela är modersmålen nu mera inkluderade i verksamheten och därmed även barnen. Det har öppnat upp intresse och möjligheter för ökat samarbete med vårdnadshavare när det gäller deras språk och etnicitet.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s