”Ursäkta, vad sa du?”

Av Amanda Hovenberg & Emelie Jönsson

Immigrationen har ökat till Sverige under senare år. Detta leder till att det ställs högre krav på arbetet kring språk i förskolan. Studiens syfte går ut på att undersöka hur pedagoger arbetar för att främja barns språkutveckling. Det finns två frågeställningar som hjälper till att besvara studiens syfte. Frågeställningarna behandlar pedagogernas arbetssätt, bemötande och kunskaper. I tidigare forskning presenteras hur barn kan lära sig språket och i teorin presenteras synsättet som ligger i fokus för analysen som är utifrån ett sociokognitivt perspektiv. I resultatet presenteras empirin som är hämtad från intervjuer och observationer, dessa är analyserade utifrån tidigare forskning och teoriavsnittets innehåll. Vad förskollärarna som deltog i vår studie ansåg främjade barns språkutveckling var bland annat konversationerna under matsituationerna samt benämna saker och ting korrekt och använda ett varierat ordförråd. En faktor som påverkar hur barn utvecklar språket är socialt samspel med omgivningen, exempelvis vuxna som är delaktiga i barnens vardag och det är där pedagogerna får en betydelsefull roll för barnen på förskolan.

Länk till uppsatsen

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s