Outtömliga aktörer och leknätverk

Av Valdemar Simonsson

Humanvetare idag har börjat intressera sig för objekts funktion i olika situationer. Samtidigt finns det olika syn på lek i lekforskning. Följande studies syfte har varit att undersöka användandet av objekt i fri lek. Jag har spelat in videoobservationer som har utgjort den empiri jag sedan arbetat med. Empirin har jag analyserat utifrån utvalda begrepp från Actor-Network-Theory (ANT). Resultatet visade att barn alltid förhöll sig till objekt i den fria leken och att barnen byggde starka band till vissa objekt, ibland medvetet och ibland omedvetet. Barnen bemötte objekten olika i leksituationer och ibland bemötte barnen samma objekt olika. Jag kunde därefter se med hjälp av ANTs terminologi olika möten av lekar som ibland intensifierade leken och ibland la leken på mer eller mindre temporär stagnation. Objekt var alltid närvarande i barns lek.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s