Om pedagogernas genusarbete i två förskolor

Av Victoria Berggren & Kicki Lerstorp

Studien går ut på att utveckla en förståelse över och kunskap kring hur pedagogerna bemöter barn, vad pedagogerna har för förhållningssätt, samt vad miljön kan ha för inverkan i de två förskolor som vi har gjort vår studie på utifrån ett genusperspektiv. För att ta reda på det bygger studien på öppna observationer och av semistrukturerade intervjuer med pedagoger. Analysen bygger på den poststrukturalistiska teorin som fokuserar på relationen mellan människor och deras omgivning och på Foucaults teorier om makt, disciplinering och normalisering. Teorierna visar på pedagogernas sätt att hantera och problematisera genusarbetet i förskolan. Resultatet visar att det är viktigt att pedagogerna är medvetna om vilka styrningstekniker de använder och vilken makt de förfogar över. Pedagogerna har en betydande roll i barnens tankar om genusfrågor och de formas som individer genom vuxnas handlingar eftersom pedagogerna förstärker eller dämpar normerna på olika sätt. Vår slutsats är att pedagogerna sitter på någon form av makt och kan disciplinera barnen och göra dem medvetna om manligt och kvinnligt genom att anpassa sina ord, sitt tonläge, sitt arbetssätt, sitt bemötande, sitt förhållningssätt och miljön.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s