Musik i förskolan

Av Sofia Larsson

Syftet med detta arbete är att undersöka hur musiken används på förskolan och utifrån den utvecklingspedagogiska teorin (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003) kommer musik att analyseras som lärande akt och lärande objekt i förskolepraktiker. Med utgångspunkt i den utvecklingspedagogiska teorin kommer studien ge en förståelse för musiken ur olika perspektiv. En jämförelsestudie har gjorts mellan tre förskolor varav två med musikprofil. Två av förskolorna är kommunala och en är en privat förskola. I arbetet ligger fokus på pedagogerna och hur de arbetar med musik på sina olika verksamheter, om musiken används för att den är viktig i säg själv eller om musiken används som medel för annat lärande och utveckling. Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod då fyra förskollärare har intervjuats för att få en bild över musikens plats i förskolan. I sammanställningen av materialet framkommer det att musiken förekommer både som lärande akt och lärande objekt. Musiken har en plast på förskolan och det synliggörs på samtliga av förskolorna i studien. Arbetet ser dock lite olika ut, de arbetar med musik mer eller mindre. Slutsatsen av studien är att musiken i förskolan framträder främst som lärande akt, musiken används i största utsträckning för att uppnå ett annat lärande.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s