Lek och lärande i förskolan

Av Caroline Lindh & Christina Lundgren

Syftet med studien är att få en djupare förståelse och en ökad kunskap om förskollärares syn på begreppen lek och lärande i förskolan. Anses lek och lärande hänga ihop eller är det två skilda begrepp? För att uppnå studiens syfte, samt besvara frågeställningarna, har vi använt oss av kvalitativ intervjumetod för att samla in empirin. Sex förskollärare på två olika förskolor har intervjuats utifrån följande teman, lek och lärande, pedagogers förhållningssätt, kunskaper och färdigheter, samt den pedagogiska miljön. Studien grundas i ett sociokulturellt perspektiv, vilkas grundtankar är att människor lär och utvecklas i ett socialt sammanhang. Studien visar på att förskollärarnas ser på begreppen lek och lärande som en helhet, samt att barn lär i samspel med andra barn och vuxna. Förskollärarna anser att verksamheten till stor del är styrd av pedagoger vilket leder till mindre utrymme för spontan och fri lek. Resultatet visar även att förskollärarna anser att egenskaper som lyhörd, engagerad och närvarande är grundläggande hos pedagoger för att kunna skapa ett lustfyllt lärande för barnen. De menar även att utformandet av miljön är viktig för barns utveckling och lärande. Vår slutsats utifrån resultatet är att leken är ett viktig redskap i barns vardag för att utveckla lärandet. Det är dock viktigt att inte glömma att leka också ska vara roligt och lustfyllt.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s