Kan vi sluta nu? Jag vill rita!

Av Karoline Persson & Elisabeth Wilhelmsson

I föreliggande studie har problematiken kring begreppen delaktighet och inflytande studerats. Detta kopplas till att begreppen gärna likställs. Syftet med studien är att undersöka hur pedagogers förhållningssätt kan påverka barns delaktighet och inflytande i lärarstyrda musikaktiviteter. Studien undersöker även om barn kan vara delaktiga trots att de inte ger intrycket av delaktighet i den lärarstyrda musikstunden, något som kan benämnas som ett differentierat deltagande. För att komma fram till studiens syfte har hjälp tagits av studiens frågeställningar. Studiens empiri har samlats in med hjälp av olika metoder som observationer, fältanteckningar och intervjuer med både förskollärare, barnskötare och barn. Studien grundar sig på postmodern och poststrukturell teori ur vilket begreppet diskurs har hämtats. Två centrala begrepp har lånats ur den sociokulturella teorin, artefakt och medierande resurs. Studiens slutliga resultat resulterade i intressanta reflektioner kring pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt i förskolans verksamhet.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s