Högläsningens roll i språkutvecklingen

Av Lara Amin & Ala Halawani

Vårt syfte med arbetet är att undersöka vilket betydelse högläsningen har för att stimulera språket hos förskolebarn som har svenska som modersmål respektive svenska som andra språk. Vi tittar närmare på hur förskollärarna går tillväga med högläsningen för att det ska ske en språkutveckling. I teorikapitlet skriver vi om det sociokulturella perspektivet, som utgår från att samspel mellan människor har stor betydelse för lärandet. Barn utvecklar språket och lärandet genom att samspela med andra aktörer (Vygotskij 1995). Resultatet av studien visar att högläsning stimulerar språkutvecklingen hos barn och att varje förskollärare har sitt eget sätt att högläsa på. Även om alla har sitt sätt att högläsa på så är alla förskollärare överens om att högläsningen gynnar språkutvecklingen hos förskolebarnen. Alla förskollärare tycker att det är en fördel att högläsa i mindre grupper eftersom alla barn får komma till tals och får svar på sina funderingar. Om flerspråkiga barn har svårt att lära sig språket beror det inte på att de kan flera språk. Det kan bero på dåliga förutsättningar i språket. Vi menar att brist på kommunikation och trygghet är en dålig förutsättning för att barnens språk ska utvecklas.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s