”Fröken kommer! Fröken kommer!”

Av Johanna Fogelberg & Michelle Törnquist

Leken är av stor betydelse för barns sociala och kommunikativa utveckling, vilket betonas i läroplanen för förskolan. Syftet med vår studie är att studera hur möjligheter och begränsningar för socialt samspel kommer till uttryck i barns kommunikation med varandra och i verksamhetens fysiska och sociala miljö. Med den fysiska miljön menar vi utrymme, möbler och material, och med den sociala miljön menar vi pedagoger och regler. Studiens metodologiska utgångspunkt är en kvalitativ metod. Vår empiri har samlats in genom observationer som har analyserats utifrån våra två frågeställningar, med hjälp av en innehållsanalys. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv som betonar det sociala samspelet och dess betydelse för utveckling och lärande. Resultaten visar att kommunikationen och miljön på avdelningen vi befann oss på, både möjliggör och begränsar barn för socialt samspel i den självinitierade leken på olika sätt. Barnen kan själva begränsa sitt sociala samspel genom både kroppslig och verbal kommunikation. Den fysiska miljön har vid våra observationstillfällen endast möjliggjort socialt samspel. Den sociala miljön har däremot utgjort begränsningar för socialt samspel i form av regler och tillsägningar. Utifrån våra resultat kan vi dra slutsatsen att det verkar som att det är förskolepersonalens förhållningssätt som ligger till grund för hur barns sociala samspel möjliggörs eller begränsas ur ett sociokulturellt perspektiv. Det innebär att pedagogerna behöver ha en medveten närvaro som gör det möjligt att stötta barnen när de behöver stöd. Det handlar också om att pedagogerna har ansvaret att utforma miljön utifrån barnens intressen och behov. Det framgår att pedagogernas säkerhetstänk går före barnens intressen och att inga alternativ till andra aktiviteter ges, och därmed hämmar barns sociala samspel. Däremot har barnen begränsat sina egna sociala samspel genom både verbal och kroppslig kommunikation.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s