”Det är rätt, jätterätt!”

Av Mathilda Nilsson & Elin Svensson

I denna studie kommer vi studera makt mellan barn i den fria leken. Studiens syfte är att undersöka makt mellan barn i deras fria lek på förskolan. Vi har valt att studera detta utifrån två frågeställningar, Har vissa barn större makt i leken än andra och hur kommer den till uttryck? Gör barn utan synlig makt motstånd eller följer det barnet som har makten? Om barnet skulle göra motstånd, hur utförs då motståndet? För att få svar på frågeställningarna har vi använt oss av en kvalitativ metod där observationerna genomförts med hjälp av mobiltelefon och fältanteckningar. För att analysera vår empiri har vi använt oss utav Bertram H. Ravens sex maktkategorier. Vi kom fram till att barn använder fyra utav Ravens maktkategorier i leksituationer. Makt framkommer dagligen på förskolan och kan vara både positiv och negativ. Barn som använder sig utav makt vet hur de ska gå tillväga för att ta makten. Makt kan utspela sig både verbalt och icke-verbalt då underordnade barn vet vad han/hon med makt vill ha. Vi har i vår studie kommit fram till att underordnade barn sällan gör motstånd. Slutsatser vi kom fram till är att det är väldigt viktigt att som förskollärare vara närvarande i barnens lek för att kunna förhindra negativ maktutövning. Genom att vara närvarande som förskollärare förebyggs den negativa makten och i stället kan förskolläraren hjälpa till att skapa den positiva makten. Genom den här studien kan vi alltså konstatera att förskollärarens närvaro är viktig för att leken ska upplevas positiv av alla barn.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s