Den matematiska väggen

Av Annika Rintoft

Syftet med denna studie är att synliggöra matematiken på förskolornas väggar. Jag har utgått från mina frågeställningar: Vad för slags matematik finns det på väggarna? Hur uppfattar pedagoger synliggörandet av olika slags matematik på förskolans väggar? För att få svar på dessa frågor fick jag godkännande av en förskolechef att fotografera väggarna på två förskolor. I studien ingår sammanlagt fyra avdelningar och fyra pedagoger, en från varje avdelning. Min kvalitativa studie bygger på den insamlade empirin från fotografierna samt intervjusvaren från pedagogerna. Under analysen såg jag mycket av variationsteorin, då jag såg både likheter och olikheter på förskolornas matematik på väggarna. Jag har tematiserat mitt material utifrån tre matematiska begrepp, räkning, mätning och design. Resultatet visar att pedagogerna anser att det är svårt att sätta upp material på väggarna då utrymmet är begränsat, samt att teknikens värld med bloggande tar över väggarnas utrymme. Utifrån pedagogernas svar samt den visuella empirin visar resultatet att siffror är det som förekommer främst på dessa förskolors väggar.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s