Barns musikskapande

Av Jessica Stålhammar

Denna studie har uppkommit genom mitt egna genuina intresse för musik och för musicerande aktiviteter tillsammans med barn i förskolan. Syftet med denna studie är att undersöka barns musikskapande i förskolan och hur musik kan användas som ett didaktiskt medel. Studien berör barn i åldrarna 3-6 år. Frågor som undersöks närmre berör när, var och hur musik förekommer i förskolan men även hur musik är främjande för barns utveckling och lärande. Studien har genomförts med en kvalitativ metod där ambitionen har varit att titta närmre på ett specifikt fenomen som tolkats utifrån teori och tidigare forskning och kategoriseras som en fallstudie. Observationer har verkat för all insamlad empiri. Det teoretiska ramverket utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv och tidigare forskning kartlägger musik ur olika perspektiv och däribland språkutveckling, kommunikativa aspekter samt vilka redskap som med fördel kan användas inom musicerande aktiviteter i förskolan. Resultatet visar att musik i förskolan förekommer delvis spontant men att det som främst präglar situationer med musik i förskolan är styrda aktiviteter av personal som till exempel samlingar. Resultatet visar också att musik är främjande för barns språkutveckling och även en aktivitet som främjar gemenskap och bidrar med glädje i barns vardag på förskolan.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s