”Barnen är här längre än vi jobbar”

Av Isabell Jönsson & Jonna Ydhag

Utgångspunkten för denna studie kommer bland annat från samhälleliga diskussioner om avslappningsmetoder som mindfulness, yoga och massage, då implementering av dessa metoder i skolans värld har kritiserats i sociala medier. Forskningsresultat vid användning av metoderna talar för många hälsofrämjande effekter. Studierna vi fann förekom oftast på internationell nivå och inte i nationell kontext. Vidare fann vi inga studier som inriktar sig på förskollärarnas tankar och åsikter kring implementering av avslappningsmetoderna i förskolan. Studiens syfte är därför att få en djupare förståelse till varför mindfulness, yoga och massage används i förskolans verksamhet som avslappningsmetoder. Detta genom att undersöka hur förskollärare tänker om, motiverar samt implementerar metoderna i relation till deras uppdrag. Studien, som genomfördes på en förskola, gjordes med kvalitativa metoder i form av fem intervjuer och tre observationer. Insamlad empiri analyserades därefter med hjälp av socialpsykologisk utgångspunkt, där begreppen identitet, gemenskap och sociala band är centrala. Studiens resultat visar att förskollärarnas tankar och syfte kring implementeringen av avslappningsmetoderna innehöll många skilda aspekter, där hantering av stress från samhället var betydande för implementeringen av metoderna. Resultatet av studien visar även att förskollärarna upplever att användandet av avslappningsmetoderna i förskolan kan hjälpa barnen att finna sig själva och bli trygga individer, främja utveckling av empatiska förmågor samt relationsskapandet i grupp och mellan individer.

Länk till uppsatsen

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s