Alfons Åberg eller inte?

Av Camilla Hansson & Therése Karlsson

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur kommunikationen kring populärkultur såg ut bland förskollärare i förskoleverksamhet. För att uppnå syftet har frågeställningar formulerats som undersöker vilken populärkultur som förekommer i förskolan, hur förskollärarna arbetar med den samt vilka gränser som sätts. Undersökningen genomfördes med intervjuer hos fem förskollärare med olika lång erfarenhet, ålder och geografisk placering. Barngruppernas storlek och åldersspann var inte heller de identiska med varandra. I andra kapitlet har vi försökt definiera begreppen populärkultur och kommunikation för att i tredje kapitlet komma in på kommunikation i förskolan som är vår teoretiska utgångspunkt. Till slut går vi igenom tidigare forskning om populärkulturens påverkan i barns utveckling och dess existens i förskolan och knyter ihop begreppen med teorin till just kommunikation kring populärkultur innan vi börjar analysera vår empiri. Undersökningen har visat att populärkultur är ett begrepp som är mycket svårdefinierat. Det medvetna arbetet med populärkultur på förskolan var därmed inte så vanligt förekommande. Viss önskan fanns dock bland respondenterna om ett mer strukturerat och planerat arbete med just populärkultur då detta är högst aktuellt för barnen. Det poängterades ett flertal gånger att barnen lever mitt i populärkulturen med alla leksaker, filmer, tv-serier och andra kommersiella föremål. Förskollärarna tror inte på att förbjuda populärkulturen på förskolan då denna följer med barnen in i verksamheten, de tror snarare på en rik kommunikation kring den. Sammanfattningsvis är ”utgå från barnens intresse” en fras som nämns flertalet gånger, ofta i samband med Läroplan för förskolan (1998 rev. 2016). Det finns ett flertal styrdokument som verksamheten ska följa. Dock ser vi inget hinder i dessa kring användandet av populärkultur, snarare möjligheter.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s