Pedagogers förhållningssätt mot barn som utmanar arbetsron i förskolan

Av Annika Ryberg & Frida Sandqvist

Avhandlingen är en kvalitativ studie som presenterar diskussioner om pedagogers förhållningssätt gentemot barn som utmanar arbetsron i förskolan. Vi vill se om det finns en förståelse för att kunna bemöta och hantera dessa barn som utmanar. I avhandlingen presenteras kunskapens betydelse att bemöta barn som utmanar arbetsron i den fria leken inomhus. Förskollärarnas kunskaper utgår ifrån styrdokumentens betydelse samt teori. I vår studie har vi utgått från ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv. I undersökningen benämns huruvida miljön har betydelse och påverkan angående barns utmanande beteende. Vårt empiriska material består av semistrukturerade intervjuer med två förskollärare och två barnskötare på olika förskolor. Resultat vi kom fram till var att både inomhusmiljön samt ett gemensamt förhållningsätt var det som påverkade barn som utmanar den frialeken inomhus. Vi såg även att det fanns skillnader mellan yrkesrollernas bemötande gentemot barn som utmanar arbetsron, detta framkom genom deras kunskap, personlighet samt erfarenhet.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s