En studie av hur pedagogen ser på sitt uppdrag gällande barn med särskilda behov

Av Jessica de Leeuw

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagoger ser på sitt förändrade uppdrag angående barn med särskilda behov. Hur pedagoger uppfattar att de yrkesetiskt och professionellt kan ta ansvar för det som beskrivs i skollagen vad gäller barn med särskilda behov. Studien är gjord genom en kvalitativ studie där empiri från fokusgrupper samlades in och tolkades för att ge en djupare förståelse i hur pedagogerna känner och arbetar med inkludering av barn med särskilda behov. Personalen hade en känsla av att de inte hade tillräckligt med kunskap i hur de ska möta barn med särskilda behov och att det är en ständig tidsbrist. De söker hjälp av elevhälsan och psykologer man de har en känsla av att de inte får den hjälp de behöver och inte blir förstådda av dem. Resultatet visar dock att det är främst de stora barngrupperna som är avgörande i hur inkluderingen fungerar. Pedagogerna har en gedigen kunskap som hämmas av de stora barngrupperna samt en stor belastning i form av administration.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s