Barns utveckling och lärande genom leken

Av Biljana Antovic

Syftet med mitt arbete är att undersöka förskolepedagogernas syn på lekens betydelse för barns lärande och för barns kognitiva utveckling, vad gäller deras begrepps- och språkutveckling, förmåga till logisk tänkande och problemlösningsförmåga. Jag vill även undersöka pedagogernas medvetenhet kring den roll leken spelar i förskoleverksamheten. För att uppnå arbetets syfte och besvara frågeställningarna har jag använt mig av kvalitativ intervjuundersökning. Arbetets resultat påvisar att pedagogerna är medvetna om att lek, lärande och utveckling hänger samman och att pedagogerna är medvetna om sin egen roll att stödja barnen i deras utveckling.

Länk till uppsatsen

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s