Barns samspel i förskolan

Av Azhar Abbas

Den här studien handlar om barns samspel i förskolan. Syftet är att undersöka hur barn samspelar med varandra och med pedagoger utifrån den pedagogiska atmosfären och barns inlärningsstrategier i olika aktiviteter på förskolan. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: Vilka inlärningsstrategier använder barn sig av i samspel med andra barn och pedagoger under planerade och oplanerade aktiviteter? Hur ser den pedagogiska atmosfären ut under aktiviteter? Hur bidrar pedagogen till barns samspel under aktiviteterna? Det empiriska material som ligger till grund för undersökningen är insamlat genom kvalitativa observationer som har genomförts på två olika förskolor. Materialet har analyserats utifrån Vygotskijs teorier och tidigare forskning. Studien visar att barn använder olika inlärningsstrateger i samspel med andra barn och pedagoger under planerade och oplanerade aktiviteter. Barn får möjlighet att uppfatta och erhålla ny kunskap och information om sin omvärld genom att använda de olika inlärningsstrateger såsom sina sinnen, kroppsuttryck, imitation, samarbete och variation. Pedagogens närvarande i barns livsvärldar och förhållningssätt har betydelse för stämningen i barngruppen och deras överskridande och delaktighet samt kompetens i samspel med andra under aktiviteten. Pedagogens positiva dialog och empatiska bemötande, samt hens förståelse för barns kommunikationssignaler, avsikter och upplevelser ger de möjlighet att bli mer självständiga och ta initiativ i samspel med andra. Detta ger barnen också möjlighet att utvidga sina sociala, fysiska och kognitiva förmågor i samspel med varandra och pedagogen under aktiviteterna.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s