”Är man närvarande är det ju sällan någon fara”

Av Filippa Arnhed & Helene Jönsson

Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagogers förhållningssätt skapar förutsättningar för barns risktagande i lek. Risktagande i lek definieras i studien som spännande fysisk lek med inslag av ovisshet och oförutsägbarhet, med eventuell risk för skador (Sandseter, 2012). För att komma fram till resultatet har vi utgått från två forskningsfrågor: Hur påverkar pedagogers förhållningssätt barns möjligheter i lek? Vilka strategier har pedagoger för att hantera risktagande i lek? För att få svar på dessa forskningsfrågor har en kvalitativ studie genomförts. Studien är baserad på Sandseters (2010) kategorier av risktagande i lek (höga höjder, höga hastigheter, farliga verktyg, farliga platser, brottningslek samt att försvinna/gå vilse). Detta kombinerades med en skala utvecklad av Little och Eager (2010) där barns risktagande graderas utifrån hur stor skaderisk som finns samt om beteendet räknas som positivt eller negativt risktagande. Vår insamling av empiriskt material inleddes med en fokusgruppsintervju utifrån semistrukturerade frågor för att ta del av förskollärares tankar kring barns risktagande och deras strategier för att hantera det. Därefter följde ett flertal observationer i förskoleverksamhet för att undersöka barnens möjligheter till risktagande i lek. Slutligen integrerades det empiriska materialet med redan existerande forskning i fältet. Vårt resultat visar att pedagoger agerar utifrån sina olika förhållningssätt och hanterar barns risktagande främst genom en individuell bedömning i varje situation. Denna bedömning grundar sig på pedagogens uppfattning av skaderisken och ansvaret för barnens säkerhet. Pedagogen har således makten att styra barnens lek och därmed hur barnen utvecklar sin förmåga till egen riskbedömning.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s