Finns det fattiga barn i Malmö?

Av Louise Allard & Beatrice Jenå Westergren

Vi har genomfört en kvalitativ studie med syfte att undersöka pedagogers erfarenheter och förhållningssätt till barnfattigdom. Utöver detta så har vi även undersökt begreppet barnfattigdom och förskolans historiska utveckling i relation till barnfattigdom samt till hemmet. Vi har besvarat vårt syfte med hjälp av tre stycken frågeställningar: – Hur förstår och resonerar pedagoger kring barnfattigdom? – Har förskolans/pedagogernas roll gentemot hemmet, i förhållande till barnfattigdom, förändrats över tid? – Vad har pedagoger för erfarenhet av barnfattigdom i relation till förskolan? Vi har besvarat dessa frågor via empiri som samlades in med hjälp av en semi-strukturerad fokusgrupp med pedagoger på en förskola i Malmö. Dock verkar förskolan och pedagogernas förhållningssätt gentemot familjer som befinner sig i fattigdom inte ha förändrats nämnvärt sedan förskolan grundades i början av 1900-talet. Vi har i analysen av vår empiri grundat våra resonemang och slutsatser i de två teoretiska begreppen klass och fattigdom. Vår slutsats är att barnfattigdom är ett ämne som förskolan alltid har behövt förhålla sig till och har inneburit en komplementär syn från förskolans håll. Det som förskolan behöver komplettera hemmet med är till synes situationellt. Den komplementära synen kan även till viss del anses vara personlig, i den aspekten att pedagogerna själva kan tolka förskolans läroplan och utifrån den tolkningen handla självständigt . Dock är vår övergripande slutsats att det behövs mer forskning på området, men vi kan konstatera att pedagogerna i vår studie har stor erfarenhet av barnfattigdom.

Länk till uppsatsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s